Papież to nasze credo!

22 lutego, 2018

22 lutego obchodzimy w Kościele święto Katedry św. Piotra Apostoła, które jest okazją do wyrażenia czci temu świętemu i  jego następcom, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Dla Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, które ogromną czcią i miłością darzy Ojca Świętego, jest to dzień szczególnej modlitwy za obecnego papieża Franciszka i papieża emeryta Benedykta XVI.

Papież – to nasze credo i jedyne credo naszego życia i naszego Zgromadzenia. (…) Jesteśmy nieliczni, mali i słabi, ale naszą chwałą, o drodzy synowie Opatrzności, ma być to, aby nikt nas nie przewyższył w uczuciu miłości – z wszystkich naszych sił – do Papieża i Kościoła, który jest umiłowaną oblubienicą Jezusa Chrystusa – świętą i niepokalaną oblubienicą Słowa Wcielonego.

św. Alojzy Orione

W okresie krytyki kleru i papieża ksiądz Alojzy Orione w programie z 18 czerwca 1899 roku sformułował urzędową nazwę dla swego Zgromadzenia o następującym brzmieniu: „Towarzystwo Papieskie”, chcąc tym mocniej podkreślić, że jest ono do wyłącznej dyspozycji Ojca chrześcijaństwa – Papieża. Zawołania: „Jezus, Papież, Dusze, Maryja” oraz za św. Pawłem: „Odnowić wszystko w Chrystusie” – rzucał jako hasła, które miały być naczelnymi hasłami w życiu jego członków.

Ówczesny program jako taki pozostał obowiązujący, natomiast nazwa w nim podana została później zarzucona. Pojawiła się nowa, zgodna zresztą z życzeniem papieża, a mianowicie „Dzieło Boskiej Opatrzności”. O oddaniu zaś Stolicy Apostolskiej miał świadczyć czwarty ślub – ślub wierności papieżowi.

Przez ten ślub zobowiązujemy się do pełnego uznania hierarchicznej władzy biskupa rzymskiego w Kościele powszechnym, do bezwarunkowego przyjęcia jego nauczania i programu, do całkowitej gotowości na przyjęcie jakiejkolwiek jego decyzji względem nas, na każdą posługę w jakiejkolwiek części świata, aby realizować charyzmat zawarty w haśle „Instaurare omnia in Christo, ut fiat unum ovile et unus Pastor — Odnowić wszystko w Chrystusie, żeby się stała jedna owczarnia i jeden Pasterz”.

Ślub zobowiązuje nas do ustawicznego wysiłku w wierności Kościołowi, w którym Papież jest centrum jedności, w studiowaniu, pogłębianiu i realizowaniu nauczania zwyczajnego, w poznawaniu, rozpowszechnianiu dokumentów papieskich i Kongregacji rzymskich, w miłości i uległości biskupom w Kościołach lokalnych, w działaniu na rzecz jedności wewnętrznej i zewnętrznej Kościoła, aby stać się jej zaczynem, w zaangażowaniu misyjnym i ekumenicznym, w służeniu przede wszystkim ubogim, których praw i oczekiwań będziemy bronili w imię Papieża i w wierności jemu.

Panie nasz, Jezu Chryste, któryś założył Twój Kościół na Piotrze, czyniąc wieczystym jego prymat w osobie jego następców, prosimy Cię, żebyś nam pomógł swoją łaską uznawać i czcić w Papieżu Twego wybrańca za sprawą Ducha Świętego, żeby prowadził Twój lud po drogach zbawienia. Spraw, o Panie, żebyśmy nigdy nie ustawali iść za nim ja¬ko najwyższym przedstawicielem Twej władzy, nieomylnym tłumaczem Twego słowa. Ty nam go dałeś za pasterza i nauczyciela. Daj także nam, o Panie, stałość w wyznawaniu mu zawsze całej naszej uległości i całej naszej miłości. Amen.