Warszawa: Obrona prac magisterskich

19 lutego, 2018

19 lutego 2018 roku odbyła się obrona prac magisterskich diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów. Miała ona miejsce w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie to zakończyło etap studiów seminaryjnych w drodze do kapłaństwa. Razem z naszymi diakonami bronili się diakoni z Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w którym studiują nasi alumni. Księżom diakonom magistrom składamy serdeczne gratulacje.

Dziękujemy również promotorom prac magisterskich naszych diakonów: J.E. Ks. Bp. Wojciechowi Osialowi i ks. prof. dr hab. Marianowi Kowalczykowi SAC.