Zmarł śp. ks. Stanisław Drajczyk FDP

25 września 2017  By ks. Krzysztof Baranowski Prowincjał MDBO


W niedzielę 24 września 2017 r. zmarł w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim nasz Drogi Współbrat ks. Stanisław DRAJCZYK FDP. Urodził się w Koniecpolu 19 stycznia 1931 r. Miał 86 lat życia, 65 lat profesji zakonnej i 59 lat kapłaństwa. Przynależał do wspólnoty zakonnej w Łaźniewie, a posługiwał jako kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie k. Ożarowa Mazowieckiego.

________________________________________________________________________________________________________________

Urodził się 19 stycznia 1931 roku w Koniecpolu. Lata młodzieńcze spędził w domu pod opieką rodziców. Odpowiednie wychowanie religijne zawdzięcza także swoim rodzicom. Mając 6 lat zaczął uczęszczać do miejscowej szkoły powszechnej. Okupacja niemiecka niestety przerwała jego edukację. Jak sam wspomina „wojna wywarła na nim duży wpływ, a szczególnie dała mu zrozumieć, że człowiek największe szczęście może znaleźć w Jezusie Chrystusie”. Podczas okupacji został ministrantem. Często towarzyszył księdzu proboszczowi w odwiedzaniu chorych. Zdaje się, że powołaniem kapłańskim zainspirował go dobry kolega, który wstąpił do seminarium diecezjalnego. Ks. Stanisław wspomina, że wtedy „bardziej zbliżyłem się do Chrystusa, zrozumiałem czego On pragnie ode mnie”.

Po okupacji niemieckiej uczęszczał do gimnazjum w Koniecpolu, które musiał przerwać z powodu ciężkiej choroby. Edukację po rozwiązaniu miejscowego gimnazjum kontynuował w Kobielach Wielkich k. Radomska. Cały czas rozeznawał swoje powołanie. Najpierw wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Kielcach, a po rocznym tam pobycie wstąpił do Zgromadzenia Księży Orionistów w 1950 r.

Pierwsze śluby zakonne złożył w Zduńskiej Woli w 1951 r. Przez 2 lata był astetntem kleryków w Zduńskiej Woli, a następnie kontynuował studia seminaryjne najpierw w Zduńskiej Woli, a potem we Włocławku.

8 grudnia 1957 r. złożył śluby wieczyste, a 7 kwietnia 1958 r. otrzymał święcenia kapłańskie z włocławskiego biskupa J.E. ks. bpa Tomasza Wilczyńskiego w Kościele pw. Św. Jana Apostoła w Malborku.

Po święceniach został skierowany przez przełożonych do pracy w Bolesławiu k. Olkusza. Po dwóch latach został przeniesiony do Kalisza, gdzie był wikariuszem i prefektem.

W 1966 r. został dyrektorem wspólnoty zakonnej w Łaźniewie i wikariuszem w Parafii Św. Antoniego.

Po roku przełożeni zakonni powierzyli ks. Stanisławowi misję budowania nowego kościoła w Kaliszu przy ul. Polnej. Już w 1972 r. kościół został konsekrowany a ks. Stanisław został prefektem i wikariuszem w Parafii Opatrzności Bożej. Po 11 letnim pobycie w Kaliszu, decyzją władz zakonnych ks. Stanisław Drajczyk w 1978 r. został skierowany do pracy w Rybnej k. Krakowa. Tam przez 6 lat był proboszczem i budowniczym kaplic filialnych. W 1984 r. ponownie wrócił do Zduńskiej Woli, gdzie pełnił funkcję ekonoma wspólnoty zakonnej i był prefektem w Parafii. Po dwóch latach został mianowany proboszczem w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Prymasów w Rokitnie. W czasie swojego 6-letniej posługi w Rokitnie wybudował kaplicę filialną w Płochocinie, która dziś jest kościołem parafialnym. W 1992 r. śp. ks. Stanisław został kustoszem Sanktuarium Matki Bożej w Zielenicach, gdzie pełnił tą funkcję przez 14 lat. Już jako emeryt powrócił do Zduńskiej Woli, gdzie pomagał w duszpasterstwie parafialnym, a ostatnie lata swego życia spędził w Pilaszkowie jako kapelan w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, chętnie też pomagając w posłudze kapłańskiej w okolicznych parafiach.

Śp. ks. Stanisław Drajczyk za swoje zasługi dla Kalisza i Koniecpola otrzymał honorowe obywatelstwo tych miast. Otrzymał też wyróżnienia od władz Ożarowa Mazowieckiego. Miał bardzo pogodne usposobienie i poczucie humoru, czym zjednywał sobie uśmiech i serce wielu ludzi.

Pan Bóg powołał go do Siebie dnia 24 września 2017 r. w niedzielę. Umarł niemal na stojąco, mając 86 lat życia, 65 lat profesji zakonnej i 59 lat kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 września 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Prymasów w Rokitnie k. Warszawy, którym przewodniczyć będzie J.E. ks. bp Piotr Jarecki.

Śp. ks. Stanisław spocznie w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym w Łaźniewie.