Zmarł ks. Lech Klejmont FDP

28 lutego 2017  By ks. Krzysztof Baranowski Prowincjał MDBO


Dnia 28 lutego 2017 r. zmarł w szpitalu w Wyszkowie nasz drogi Współbrat ks. Lech Klejmont FDP. Urodził się w Hańczy, 22 października 1952 r., miał 64 lata życia, 33 lata profesji zakonnej i 28 lat kapłaństwa. Przynależał do Wspólnoty zakonnej w Brańszczyku k. Wyszkowa. Requiescat in pace!

Ś.P. Ksiądz Lech Klejmont FDP urodził się 22/10/1952 w Hańczy (Suwałki), jako najstarszy z pięciorga rodzeństwa. W latach 1960-1968 uczęszczał do szkoły podstawowej w Smolnikach. Żywo interesował się Kościołem, już od szóstej klasy szkoły podstawowej został ministrantem, a pół roku później ich prezesem. W wieku 16 lat, w czasie wakacji zaczął pracować, aby pomagać finansowo rodzicom. Nie zrezygnował jednak z nauki i w latach 1968-1971 uczęszczał do Szkoły Zawodowej w Sejnach, a potem zapisał się do Technikum Mechanizacji Rolnictwa (również w Sejnach). Pomimo, że udało mu się poprawić nieudany egzamin wstępny do Technikum, został wcielony do zasadniczej służby wojskowej. I choć początkowo podobał mu się porządek istniejący w wojsku i nawet chwilami myślał o karierze wojskowego, odebrała mu wszelkie chęci indoktrynacja, której był poddawany przez reżimowych przełożonych, a nieraz nawet bywał karany za „stawianie niewygodnych pytań podczas pogadanek politycznych”. To jednak nie przeszkadzało przełożonym, aby uczciwego człowieka uczynić pisarzem Kompanii. Leszek szybko zrozumiał, że chcąc pozostać wierny swojemu chrześcijańskiemu powołaniu, na tej drodze nie znajdzie prawdziwych odpowiedzi dotyczących sensu i celu ludzkiego życia. Dzięki swej pracowitości będąc jeszcze w wojsku postanowił dokończyć zaocznie rozpoczęte w Sejnach Technikum Mechanizacji Rolnictwa (1974-1977). Po odbyciu służby próbował podejmować pracę w różnych miejscach: w PKP, w POM-ie i w Urzędzie Gminy. Pracował również jako katecheta i był zaangażowany w grupę ewangelizacyjną. Studiował również w filii KUL w Suwałkach.

Zafascynowała go postać św. Maksymiliana M. Kolbe, ale gdy udał się do Niepokalanowa, zrozumiał, że nie tutaj chce go Pan Bóg. Pociągał go przykład O. Jana Beyzyma, który pomagał chorym na misjach, dlatego wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego, które zajmowało się polskimi misjami katolickimi. W Suwałkach odbył Nowicjat (1978-1979), a potem przez 2 lata (1979-1981) studiował w Poznaniu w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego. Również i tutaj Pan Bóg dał mu do zrozumienia, że chce go gdzie indziej.

W międzyczasie poznał Zgromadzenie Księży Orionistów i w 1982 r. przyjechał do Warszawy-Anina, aby tu odbyć swój roczny Nowicjat w latach (1982‑1983). Ukończył go złożeniem pierwszej profesji zakonnej 9/10/1983 r. W latach 1984-1988 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. W międzyczasie odbył również tyrocynium duszpasterskie (1983-1984) jako ekonom i katecheta w Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu. 12/03/1988 złożył profesję wieczystą w Zduńskiej Woli, 2/06/1988 przyjął święcenia diakonatu na Jasnej Górze (w Częstochowie), a 15/08/1988 otrzymał święcenia kapłańskie w Parafii Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Rokitnie.

W roku 1998 uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 r. uczęszczał do Studium Podyplomowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Metod Komputerowych Pedagogiki Szkolnej, a w 2000 r. odbył kolejny rok Studium Podyplomowego na Wydziale Pedagogiki i Pracy Socjalnej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej we Włocławku.

Pierwszy rok po święceniach kapłańskich (1988-1989) pracował w  Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu, jako wikariusz i katecheta. W latach 1989-1992, jako wikariusz w Malborku, tutaj z pasją troszczył się o chore dzieci i pracował w ośrodku opieki paliatywnej. Potem od 1992 do 1995 r. jako wikariusz w Rybnej koło Krakowa. W 1995 r., jako wikariusz w Parafii Najśw. Serca Jezusowego we Włocławku, gdzie po roku został proboszczem, dyrektorem wspólnoty zakonnej i ekonomem (1996-2006). Widząc trudną sytuację Włocławka, bezrobocie i degradację środowiska, szukał wszystkich możliwych sposobów, aby angażować ludzi w pożyteczną działalność, która mogła stawać się przykładem do służenia innym. Założył Ochotniczą Straż Pożarną i Orkiestrę Strażacką. Zorganizował w wyremontowanych piwnicach plebanii, z pomocą parafian, darczyńców i firm prywatnych darmową kuchnię dla ubogich, wydającą codziennie ok. 400 posiłków. Troszczył się również o dożywanie ubogich dzieci. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli Szkół Ekonomicznych we Włocławku, zorganizował w budynkach Kościoła i plebani szkołę średnią: liceum dzienne, wieczorowe i zaoczne o profilu ekonomicznym.

Działalność społeczna i charytatywna przeniosła mu liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Odznakę Przyjaciela Dziecka od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1999 r.), Medal Prezydenta Miasta Włocławek (2005 r.), Brązowy Medal Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zasługi dla Pożarnictwa oraz tytuł „Darczyńca Roku 2002”.

W tym okresie stracił swojego Tatę (w 2002 r.) i już wtedy zaczął zmagać się z cukrzycą, która w ostatnich latach życia doprowadziła do amputacji jednej z kończyn.

W latach 2006-2007 został przeniesiony do Zduńskiej Woli, gdzie pomagał duszpastersko jako kapelan szpitala. W 2007 r. został przeniesiony do Henrykowa (koło Zduńskiej Woli), gdzie przez 4 lata kierował Schroniskiem dla Bezdomnych. Organizował również w tym okresie półkolonie dla dzieci. Podczas pobytu w Henrykowie zmarła Mama Ks. Leszka (w 2008 r). W 2011 r. został mianowany przez przełożonych jako odpowiedzialny za Ośrodek wychowawczy w Kaliszu przy ul. Kościuszki 24, pozostając tam do 2012 r. Następnie, w latach 2012-2013, został przeniesiony do Brańszczyka, gdzie miał możliwość podbudowania swego zdrowia i w 2013 r. został proboszczem Parafii Zesłania Ducha Świętego w Malborku (aż do 2015 r). Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w 2015 r. został przeniesiony do Łaźniewa i w 2016 do  Brańszczyka.

Zmarł 28/02/2017 w Szpitalu w Wyszkowie po długich zmaganiach się w kilkoma chorobami.

Ks. Leszek Klejmont jest autorem publikacji „Humanistyczny i religijny aspekt samowychowania młodzieży” (Kalisz 2012; Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników Włocławek) i „Służyć Chrystusowi w człowieku. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Lecha Klejmonta” (Włocławek 2012).

_________________________________________________________________________________________________________

Msza św. pogrzebowa za śp. Księdza Lecha Klejmonta FDP zostanie odprawiona w czwartek 2 marca br. o godz. 18.00, w naszej oriońskiej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku. Następnie ciało ze zmarłym zostanie przewieziona do Malborka, gdzie w piątek 3 marca br. o godz. 11.00 odbędzie się pogrzeb śp. ks. Lecha Klejmonta w naszej parafii pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Nogatowej 7 w Malborku-Piaski. Mszy św. pogrzebowej będzie przewodniczył J.E. ks. bp Jacek Jezierski – Ordynariusz Diecezji Elbląskiej.