Zjazd Programacyjny rozpoczęty

15 listopada 2016  By Redakcja Orione


Zjazd Programacyjny to spotkanie wybranych przez współbraci Polskiej Prowincji Zgromadzenia delegatów, którzy w imieniu wszystkich zastanawiają się i ustalają sposoby wdrażania w życie postanowień XIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia MDBO, którą przeżywaliśmy pod hasłem – Słudzy Chrystusa i ubogich.  Spotkanie rozpoczeło się modlitwą o Światło Ducha Świętego, uroczystym odśpiewaniem Hymnu – Veni Creator, który poprzedził Eucharystię odprawioną pod przewodnictwem ks. Prowincjała K. Baranowskiego. Homilię wygłosił ks. Sylwester Sowizdrzał. Praca przebiega w grupach tematycznych zgodnie wytyczonymi tematami Kapituły. Na zakończenie wyniki prac zostaną poddane głosowaniom i przygotowane do wdrażania w życie. Prośmy Ducha Świętego o światło i potrzebne łaski dla uczestników Zjazdu Programacyjnego.
Święty Ojcze Orione – módl się za nami.