Kapituła Prowincjalna

Data wydarzenia: 15.11.2021 – 18.11.2021

Miejsce: Dom Misyjny Księży Orionistów w Zduńskiej Woli