Wszystkie rodzaje głodu

12 listopada 2015  By Redakcja Orione


„Ludzie na całym świecie potrzebują dziś pożywienia. A tym pokarmem nie jest tylko to, co zaspakaja nasz głód fizyczny. Istnieją też inne rodzaje głodu: miłości, nieśmiertelności, uczucia, opieki, przebaczenia, miłosierdzia. Te rodzaje głodu może zaspokoić tylko Chleb z nieba. Sam Jezus jest Chlebem żywym, który oddał życie za świat – mówił Papież. – Jednak Eucharystia nie kończy się na przyjęciu Ciała i Krwi Pana. Prowadzi nas ku solidarności z innymi. Komunia z Panem jest zarazem komunią z naszymi braćmi. Czyli ten, kto jest karmiony prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa, nie może pozostać obojętny, kiedy widzi braci i siostry będących w potrzebie i cierpiących głód” – powiedział Papież Franciszek w wideoprzesłaniu na Ogólnoindyjski Kongres Eucharystyczny, który trwa w Bombaju. Temat kongresu zawarto w zdaniu: „Karmieni miłością Chrystusa, by nakarmić innych”.