Rzym: ks. Sylwester J. Sowizdrzał ponownie wybrany przewodniczącym

20 grudnia 2016  By ks. Krzysztof Baranowski Prowincjał MDBO


Dnia 16 grudnia odbyło się w Rzymie w Domu Generalnym Sióstr Zmartwychwstanek Spotkanie Bożonarodzeniowe Konsulty Polskich Przedstawicieli w Zakonnych Zarządach Generalnych. Głównym celem spotkania były nowe wybory Zarządu, który będzie animował spotkania grupy przez najbliższe trzy lata. W wyniku wyborów został potwierdzony na następne 3 lata dotychczasowy przewodniczący Konsulty Ks. Sylwester J. Sowizdrzał FDP, a jako wice-przewodnicząca i sekretarka S. Anna Barełkowska CSSE. Ponadto weszli do Zarządu: S. Samuela Werbińska CSSE, Ks. Edmund Michalski MSF, S. Izabela Świerad SAC i Ks. Krzysztof Kowalczyk SDS.

Spotkanie rozpoczęło się krótką refleksją przygotowaną przez Przewodniczącego nt. pracy wewnętrznej i postępu duchowego. Po wyborach Konsulty uczestnicy spotkania pomodlili się wspólnie Nieszporami Adwentowymi, podczas których podzielił się krótką refleksją Ks. Henryk Przeździecki MS. Siostry Zmartwychwstanki przygotowały polską kolację wigilijną, w czasie złożono sobie życzenia bożonarodzeniowe, połamano się opłatkiem i śpiewano kolędy.

W spotkaniu uczestniczył również Ks. Jan Korycki, który zakładał grupę w 1985. Warto wspomnieć, że grupa działa już 31 lat. Skupia ona 45 przedstawicieli różnych Zgromadzeń zakonnych (męskich i żeńskich), wśród których jest 6 przełożonych generalnych i 40 radnych, konsultorów, ekonomów, sekretarzy, prokuratorów i postulatorów generalnych. Zespół nazywa się w skrócie: Polacy z Zarządów Generalnych.

Grupa ma za cel doskonalenie służby we własnych Rodzinach zakonnych i w Kościele powszechnym. Cel ten jest realizowany poprzez: wymianę doświadczeń w zakresie służby własnym rodzinom zakonnym; promowanie współpracy i utrzymywanie żywego kontaktu z Kościołem w Polsce i z duszpasterstwem emigracyjnym.