Rzym: Europejskie spotkanie oriońskich braci zakonnych

7 marca 2016  By ks. Krzysztof Baranowski Prowincjał MDBO


Wczoraj, 6 marca, rozpoczęło się spotkanie braci oriońskich w Kurii Generalnej Księży Orionistów w Rzymie. Naszą polską Prowincję zakonną reprezentują: br. Zbigniew Smętek, br. Paweł Urbański, br. Paweł Dymiński o raz br. Mariusz Kielerski. Towarzyszy im jako tłumacz ks. Łukasz Mikołajczyk.

W centrum refleksji braci jest tożsamość i misja braci w Zgromadzeniu, w myśl dokumentu „Tożsamość i misja brata zakonnego w Kościele”, opublikowanego w grudniu ubiegłego roku przez Kongregację d/s Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W dokumencie jest wiele aspektów, które podkreślają wartość powołaniową życia braci i ich misji.

W niedzielę, 6 marca, bracia udali się na Watykan, by przejść przez Drzwi Święte – znak Roku Miłosierdzia i by uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem.

Popołudniu odbyło się już pierwsze spotkanie prowadzone przez Wikariusza Generalnego ks. Achille Morabito.

To pierwsze posiedzenie wprowadziło w braci w klimat całego ich spotkania. Po krótkiej prezentacji uczestników, ks. Achille przedstawił cel i program spotkania. Potem dokonał wprowadzenia do dokumentu o „Tożsamości i misji…” Posiedzenie zakończyła uroczysta Msza św. sprawowana w kościele parafialnym Ogni Santi.

W poniedziałek, 7 marca, cała grupa pojechała do Bazyliki Św. Pawła za Murami, by tam rozważać aspekt apostolski powołania brata zakonnego. Popołudniu odbędzie się jeszcze spotkanie braci z Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Księży Orionistów – ks. Flavio Peloso. W programie jest jeszcze konferencja Ekonoma Generalnego ks. Fulvio Ferrari na temat diakonii braci zakonnych oraz konferencja ks. Giampiero Congiu o jego doświadczeniach z braćmi zakonnymi, z pespektywy byłego prowincjała.

W zjeździe uczestniczy 16 braci zakonnych, w różnym wieku, od „weteranów” poczynając, aż po najmłodszych, pochodzących z takich krajów jak: Włochy, Polska, Rumunia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Jordania, Hiszpania i Argentyna.

Spotkanie zakończy się we wtorek wieczorem, a w środę bracia powrócą do swoich wspólnot, gdzie posługują.