Rozpoczęcie postulatu w Domu Misyjnym

21 października 2016  By Redakcja Orione


W czwartek, 13 października, 10 kandydatów do Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów rozpoczęło postulat. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. Prowincjał Krzysztof Baranowski FDP. Mistrzem postulatu został ks. Adam Gołębiak FDP, dotychczasowy dyrektor filii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie – Aninie.

Postulat to pierwszy okres formacji dla kandydatów na kapłanów i braci zakonnych. Długość jego trwania ustalana jest przez Dyrektora prowincjalnego. W tym czasie kandydaci pozostają pod pieczą Mistrza postulatu i w jego towarzystwie zapoznają się z miejscami naszej posługi w Polsce. Mogą brać też udział w turnusach powołaniowych, wczasorekolekcjach dla chorych, pielgrzymkach, zlotach młodzieżowych, itp.

Miejscem postulatu jest Dom Misyjny w Zduńskiej Woli, który jest macierzystą placówką naszego Zgromadzenia na ziemiach polskich. Z polecenia ks. Alojzego Orione w 1923 roku przybył do Polski pierwszy orionista ks. Aleksander Chwiłowicz. Swe kroki skierował w rodzinne strony do Diecezji Włocławskiej. Po rozmowie z ks. biskupem Stanisławem Zdzitowieckim przyjął propozycję, aby w Zduńskiej Woli otworzyć pierwszy Dom Zgromadzenia na ziemiach polskich. Początkowo ks. Chwiłowicz zamieszkał w domu przy kościele Wniebowzięcia NMP. Tutaj otworzył mały zakład dla chłopców, których ciągle przybywało. Ks. Chwiłowicz marzył o zakupie posesji pod budowę nowego zakładu. 5 maja 1924 roku nabył posesję wraz z piętrowym domem, który był przydrożną karczmą od państwa Salingów. Natychmiast przystąpiono do przeróbek i rozbudowy domu i nazwano go Domem Misyjnym. 1 listopada 1924 roku poświęcono kaplicę Świętej Trójcy. Tak rozpoczęło się dzieło ks. Orione, które trwa aż do chwili obecnej. Do 2011 roku w Domu Misyjnym mieściło się Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów. Od 2011 roku w Domu Misyjnym funkcjonuje Dom Rekolekcyjny św. Alojzego Orione.