Pogrzeb śp. ks. Zygmunta Skonieckiego FDP

2 stycznia 2018  By ks. Krzysztof Baranowski Prowincjał MDBO


We wtorek 2 stycznia o godz. 11.00 w kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie została odprawiona uroczysta Msza święta pogrzebowa śp. ks. Zygmunta Skonieckiego. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Piotr Jarecki. W koncelebrze uczestniczyli ks. Krzysztof Baranowski – Prowincjał Zgromadzenia Księży Orionistów, ks. Jarosław Gralicki – Proboszcz naszej Parafii, ks. Antoni Wita – były Proboszcz i były Prowincjał, ks. Stanisław Pawlina, współbracia z oriońskich placówek w całej Polsce, oraz kapłani z Lubienia Kujawskiego – rodzinnej miejscowości Zmarłego. Mszę św. poprzedziła modlitwa różańcowa. Na pogrzeb licznie przybyli także parafianie, siostry zakonne oraz rodzina księdza Zygmunta.

Homilię wygłosił ks. Antoni Wita. W swoim słowie wyraził wdzięczność ks. Zygmuntowi za jego życie, kapłańską posługę, pokorę w cierpieniu i zachęcił zebranych do refleksji nad swoim życiem, wiarą i przebaczeniem.

Przed błogosławieństwem ks. Prowincjał Krzysztof Baranowski podziękował zgromadzonym za udział w uroczystości. Po Mszy św. nastąpiło przewiezienie ciała ks. Zygmunta na cmentarz w Łaźniewie i ceremonia odprowadzenie do grobu zakonnego, którą poprowadził ks. Tadeusz Błaszczyk – Dyrektor wspólnoty zakonnej z Lindleya.

Księże Zygmuncie, spoczywaj w pokoju!

“Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
Aż przed oblicze Boga Najwyższego”.

Za: https://www.parafiaorione.rel.pl