Warszawa: Przekazanie pamiątek po Abp Bronisławie Dąbrowskim FDP

21 lutego 2018 w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej Biskup Rafał Markowski na ręce ks. Grzegorza Sikorskiego FDP przekazał cenne pamiątki po śp. Arcybiskupie Bronisławie Dąbrowskim. Gromadzoną kolekcję wzbogacą: ostatnia peleryna, krzyż biskupi i biret.

Przy tej okazji warto nadmienić, że dzięki śp. Prowincjałowi Marianowi Klisiowi i p. Halinie Zarabskiej zebrano już sześć tomów dokumentów, homilii i wystąpień oraz świadectw po tym gorliwym orioniście, biskupie i sekretarzu Episkopatu Polski.

Materiały z osobistymi wspomnieniami, fotografie oraz informacje o cennych pamiątkach po ks. Arcybiskupie Bronisławie Dąbrowskim można przesyłać na adres: biuro@fibo.org.pl albo przekazać do Kurii Prowincjalnej, 02-005 Warszawa, ul. W. Lindleya 12.

Papież to nasze credo!

22 lutego obchodzimy w Kościele święto Katedry św. Piotra Apostoła, które jest okazją do wyrażenia czci temu świętemu i  jego następcom, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Dla Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, które ogromną czcią i miłością darzy Ojca Świętego, jest to dzień szczególnej modlitwy za obecnego papieża Franciszka i papieża emeryta Benedykta XVI. Czytaj dalej Papież to nasze credo!

Warszawa: Obrona prac magisterskich

19 lutego 2018 roku odbyła się obrona prac magisterskich diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów. Miała ona miejsce w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie to zakończyło etap studiów seminaryjnych w drodze do kapłaństwa. Razem z naszymi diakonami bronili się diakoni z Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w którym studiują nasi alumni. Księżom diakonom magistrom składamy serdeczne gratulacje.

Dziękujemy również promotorom prac magisterskich naszych diakonów: J.E. Ks. Bp. Wojciechowi Osialowi i ks. prof. dr hab. Marianowi Kowalczykowi SAC.

Łaźniew: Szkolne rekolekcje wielkopostne

16 lutego rozpoczęły się szkolne rekolekcje wielkopostne w Szkole Podstawowej w Święcicach na terenie oriońskiej parafii w Łaźniewie), które prowadzi ks. Tomasz Wnęk FDP i zespół ewangelizacyjny Jordan ze Zduńskiej Woli.