Warszawa: Obrona prac magisterskich

19 lutego 2018 roku odbyła się obrona prac magisterskich diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów. Miała ona miejsce w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie to zakończyło etap studiów seminaryjnych w drodze do kapłaństwa. Razem z naszymi diakonami bronili się diakoni z Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w którym studiują nasi alumni. Księżom diakonom magistrom składamy serdeczne gratulacje.

Dziękujemy również promotorom prac magisterskich naszych diakonów: J.E. Ks. Bp. Wojciechowi Osialowi i ks. prof. dr hab. Marianowi Kowalczykowi SAC.

Łaźniew: Szkolne rekolekcje wielkopostne

16 lutego rozpoczęły się szkolne rekolekcje wielkopostne w Szkole Podstawowej w Święcicach na terenie oriońskiej parafii w Łaźniewie), które prowadzi ks. Tomasz Wnęk FDP i zespół ewangelizacyjny Jordan ze Zduńskiej Woli.

Włocławek: Spotkanie z misjonarzem z Indii

Tegoroczne ferie zimowe dzieci ze Świetlicy Środowiskowej “Trampolina” działającej przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku rozpoczęły od spotkania z ks. Mateuszem Antoniakiem FDP – misjonarzem, który posługuje w Indiach, a wcześniej pracował we włocławskiej Trampolinie. Ks. Mateusz opowiedział o swojej pracy na misjach i zaprezentował zdjęcia.

Wołomin: Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Czesława Kucińskiego FDP

12 lutego 2018 roku w Parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Czesława Kucińskiego FDP, który odszedł do wieczności 8 lutego w godzinie miłosierdzia. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył J.E. Ks. Bp Marek Solarczyk. Homilię wygłosił ks. Andrzej Pałka FDP. Ciało naszego współbrata spoczęło w grobowcu zakonnym na wołomińskim cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.