Odznaczenia dla Generała Zgromadzenia Ks. Flavio Peloso

23 kwietnia 2016  By Redakcja Orione


W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Ratuszu Miejskim w Zduńskiej Woli odbyła się uroczystość, na której Generał naszego Zgromadzenia ks. Flavio Peloso Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uchwałą Rady Miasta Zduńskiej Woli został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Medalem Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli.

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy – wręczył naszemu przełożonemu – Doradca Prezydenta RP Pan Tadeusz Deszkiewicz, a Medalem Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli naszego Przełożonego uhonorował Pan Prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki.

Podczas oficjalnej ceremonii obecne były władze Zduńskiej Woli na czele z prezydentem Piotrem Niedźwieckim, Władze Powiatu Zduńska Wola, ks. Prowincjał Krzysztof Baranowski ze swoją Radą, Dyrektorzy domów zakonnych Polskiej Prowincji Księży Orionistów, współbracia,  posłowie Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej –  Pan Jan Mosiński oraz Pan Grzegorz Schreiber i inni zaproszeni goście.

Na koniec, Ksiądz  Flavio Peloso, w dowód wdzięczności dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta Miasta Zduńskiej Woli, przekazał dwie pamiątki: flagę oriońską i aluminiową reprodukcję obrazu małego pokoju Księdza Orione w Tortonie, gdzie znajduje się wielka polska flaga, użyta przez samego ks. Orione do wyrażenia solidarności z Polską i Polakami po inwazji na Polskę 1 września 1939 roku.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu najmłodszych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli.

Intensywny poranek zakończył się uroczystą Eucharystią sprawowaną  pod przewodnictwem przełożonego generalnego w Kaplicy Domu Misyjnego, koncelebrowaną przez licznie przybyłych współbraci, w obecności władz cywilnych i innych przyjaciół Księdza Orione i Zgromadzenia. Całość wydarzeń zakończył wspólny obiad.

Ks. Generał i ks. Radca Generalny uczestniczyli również w 915 posiedzeniu Rady Prowincjalnej. Dla Księdza Prowincjała Krzysztofa Baranowskiego i Jego Rady była to okazja do wyrażenia księdzu Generałowi Flavio Peloso i księdzu Radcy Generalnemu Sylwestrowi Sowizdrzałowi wdzięczności za 12 lat współpracy i życzliwości okazywanej  Polskiej Prowincji Księży Orionistów.

Słowa podziękowania ks. Flavio Peloso

z okazji odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

Zduńska Wola, 22 kwietnia 2016 r.

 

Czcigodny panie Tadeuszu Deszkiewicz, Doradco Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

Czcigodny panie Janie Mosiński i Grzegorz Schreiber, Parlamentarzyści.

Przede wszystkim pragnę podziękować osobiście, ale także w imieniu całego Zgromadzenia i Współbraci, Sióstr i Świeckich oriońskich w Polsce, za odznaczenie, które przed chwilą zostało mi udzielone. W osobie Pana dziękuję Panu Andrzejowi Dudzie, Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, który poprzez to odznaczenia chciał wyrazić swój osobisty szacunek względem św. Alojzego Orione, którego jestem siódmym następcą, oraz wyrazy uznania dla Zgromadzenia Księży Orionistów, które w Polsce rozpoczęło właśnie tu, w Zduńskiej Woli, swoją działalność jako organizm kościelny i pełniący miłosierdzie w sferze socjalnej, pastoralnej i edukacyjnej.

Cieszę się, że także osobiście wniosłem pewien mały wkład w inicjatywy, studium i współpracę na rzecz przyjaźni na poziomie cywilnym i religijnym, które łączą Zgromadzenie, w szczególności we Włoszech, z Polską.

Owa przyjaźń odnajduje swoje korzenie w samym Ks. Orione, który przy wielu okazjach deklarował swoją miłość do Polski. „Polska, naród bardzo ukochany przez Kościół i bardzo bliski memu sercu!”.  I wyjaśniał, iż „Kiedy byłem w oratorium w Turynie, podczas przechadzek, mówiono nam: ‘Tam mieszkał pewien polski Generał, który tu przybył, by przelać swoją krew za Włochy`. Ja zawsze, gdy przechodziłem przed tą kamienicą, podnosiłem wzrok ku oknu, a sercu ku Panu, i modliłem się za tego Generała, który oddał swoje życie z nasze drogie Włochy”. „Wielki król polski Jan III Sobieski obronił, u wrót Wiednia, chrześcijaństwo i Europę przed Turkami”.

Pierwsze osobiste kontakty Ks. Orione z Polakami sięgają początków 1900 roku, kiedy to pomagał niektórym młodym, którzy przybywali do Rzymu w celu studiowania i zostania księżmi. Właśnie jednym z tych młodych kapłanów był Aleksander Chwiłowicz, który został posłany, by dać początek Zgromadzeniu w Polsce. Był to styczeń 1923 r. Wybranym miejscem była Zduńska Wola. W wielkiej biedzie i zaufaniu w Bożą Opatrzność rozpoczynano od szkoły, drukarni i małego kościółka. Szybko wzrosła liczba Synów Boskiej Opatrzności i Małych Sióstr Misjonarek Miłości, którzy chcieli naśladować przykład świętości i miłosierdzia Świętego Założyciela. Wraz z nimi pomnażała się także działalność w parafiach i instytucjach na rzecz ubogich, młodzieży, niepełnosprawnych.

Pragnę wspomnieć pewien znaczący fakt z życia. We Włoszech, w domu w którym mieszkał Ks. Orione, w momencie inwazji na Polskę przez wojska nazistowskie, 1 września 1939 r., znajdowało się przynajmniej 12 polskich kleryków. Ks. Orione przeżywał to wydarzenie ze wzruszeniem i z bólem. 3 września, zarządził specjalną celebrację w Sanktuarium Matki Bożej Czuwającej w Tortonie. Ku zaskoczeniu wszystkich, w ówczesnych faszystowskich Włoszech sprzymierzonej z Niemcami, on rozłożył flagę polską na ołtarzu i poprosił polskich kleryków, by ją ucałowali, a po nich wszystkich innych włoskich Współbraci.

Polską flagę, która przez kilka dni pozostała rozpostarta w sanktuarium Matki Bożej Czuwającej, Ks. Orione chciał ją mieć potem w swoim pokoiku. Wyjaśniał: „Powiesiłem polską flagę na ścianie mojego pokoju. Jeśli nawet polska flaga tam (w Polsce) będzie opuszczone, chcę aby w naszych domach pozostawała zawsze”.  I tam, w pokoiku Ks. Orione w Tortonie, polska flaga znajduje się dotąd. Mówił o niej także Jan Paweł II w homilii beatyfikacyjnej Ks. Orione.

Od ponad wieku, Ks. Orione i Orioniści, wierni ideałom „Bóg, Kościół, Ojczyzna” poświęcają się na rzecz dobra narodu polskiego.

Obecnie ich działalność skierowana jest oprócz troski o Dusze w  dużych parafiach (jak Zduńska Wola, Kalisz, Warszawa – Lindleya, Włocławek, Malbork, Wołomin) i centrach duchowości (Międzybrodzie Bialskie, tu Zduńska Wola, Rokitno); także na wychowanie dzieci i młodzieży (w Warszawie na Barskiej i w Aninie, w Kaliszu – Kościuszki, we Włocławku), wspierając najsłabsze kategorie społeczeństwa, jak osoby z ciężkimi ograniczeniami fizycznymi i psychicznymi (Izbica Kujawska, Włocławek – ul. Leśna), bezdomnych (Czarna, Henryków, Łaźniew), osoby starsze (Brańszczyk, Łaźniew, Pilaszków, Otwock, Koło); także wnosi wkład w misje na dalekich terenach i na Białorusi.

Synowie Boskiej Opatrzności i Siostry Orionistki są częścią wspomnień, uczuć i historii wielu miast i miejsc w Polsce i pełnili ważną rolę w historii naszego Zgromadzenia. Pominę wymienianie imion, gdyż w historii serca i codziennego życia nie odgrywają rolę hierarchie i odznaczenia, które zazwyczaj się uwypukla. Jednakże nie mogę przemilczeć błogosławionego Franciszka Drzewieckiego, pięknej postaci kapłana i wychowawcy, męczennika z Dachau, oraz arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, który przez 20 lat, wraz ze świętym Prymasem Stefanem Wyszyńskim oraz kard. Karolem Wojtyłą, zarządzał losem nie tylko Kościoła, ale także drogę ku wolności narodu polskiego.

Ponawiając moje osobiste podziękowania i Rodziny Oriońskiej w Polsce za to odznaczenie, z tego aktu wynoszę dla siebie nowy impuls i zadanie dla nas wszystkich, by kontynuować tworzenie tej historii, która zawsze przenikała wiarę i dzieła , dobro religijne i wzrost życia cywilnego, przedsiębiorczość prywatną i współpracę z instytucjami publicznymi.

Niech Bóg błogosławi Polskę.

Niech żyje Polska.

Niech żyje Lud i Kościół polski.

 

 

Słowa podziękowania Ks. Flavio Peloso

z okazji odznaczenia

Medalem Zasłużonego dla Miasta Zduńska Wola

22 kwietnia 2016 r.

 

Panie Piotrze Niedźwiecki, Prezydencie Miasta Zduńska Wola.

Zgromadzenie Księży Orionistów i miasto Zduńska Wola mają wspólną historię „obywatelstwa” i, mógłbym rzec, jeszcze bardziej „rodzinności”. Można by powiedzieć, że nie ma osoby i rodziny w Zduńskiej Woli, która by nie miała, wczoraj czy dziś, kontaktu z Kapłanami i Siostrami od Orionistów.

Z tej to racji, 12 marca br. zechciano podpisać Pakt Przyjaźni pomiędzy gminami Zduńska Wola, kolebką Zgromadzenia w Polsce, oraz Gminami Tortony i Pontecurone, które widziały narodziny Ks. Orione i rozwój jego Dzieła.

Nazwa Zduńska Wola jest dobrze wszędzie znana, w 30 krajach gdzie jest obecne Zgromadzenie. My Orioniści uważamy Zduńską Wolę jako kolebkę naszej Rodziny, Tortonę na ziemi polskiej.

Ze Zduńskiej Woli pochodzi także pokaźna ilość zakonników, kapłanów i sióstr ze Zgromadzeń Ks. Orione, którzy przeszli drogi solidarności i wiary w tym Mieście, w Polsce a także w innych krajach.

Pragnę powiedzieć, iż przyjmuję z wielką radością przyznane mi dziś Odznaczenie od Miasta Zduńska Wola. Faktycznie, przyznając Odznaczenie mnie, Miasto Zduńska Wola odnawia przywiązanie i współpracę z Parafią, Domem Misyjnym i Schroniskiem dla Bezdomnych (na Henrykowie), z zakonnikami i osobami, które tu otrzymają wsparcie ludzkie i duchowe. To jest piękne. To akt o dużej wartości cywilnej. Obecność tych działalności ma dobre skutki dla całego Miasta.

Uczyńcie tak, by wartości i projekty dotyczące tych dzieł, które kontynuują ducha Ks. Orione będą źródłem dla tożsamości i spoistości społeczności Zduńskiej Woli i dla polityki rodzinnej, opieki społecznej i edukacyjnej.

Życzę również Wspólnocie oriońskiej ze Zduńskiej Woli kontynuacji w oferowaniu Miastu posługi i troski duszpasterskiej, by „dać wraz z chlebem dla ciała, boski balsam wiary”, jak to mawiał Ks. Orione.

Przez wstawiennictwo Ks. Orione, proszę o Boże błogosławieństwo dla Was tu wszystkich obecnych i drogiego nam miasta Zduńska Wola.

Bardzo dziękuję.