Odnowić wszystko w Chrystusie to główny cel ekonomii Orionistów

18 listopada 2017  By Aleksander Rzepecki


Drugi dzień Kongresu Administracyjno-Ekonomicznego rozpoczął się wymianą koncepcji i świadectw pomiędzy ks. Alessio Cappelli, nowym dyrektorem Centrum Księdza Orione w Bergamo, a ks. Jorge Torti, który jest jego następcą na stanowisku Dyrektora Fundacji Don Orione ONLUS.

Ks. Cappelli zaprezentował syntetycznie historię Fundacji Don Orione założonej w 2003 roku. Razem z SEV Orione 84 podtrzymują działalność Zgromadzenia przede wszystkim w sektorze pomocy społecznej. Tematem przewodnim jego referatu było ukazanie jak należy połączyć fundraising z głęboką kulturą miłosierdzia.

Jeszcze do południa, po pracach w grupach nt doświadczeń fundraisingu, przemówił ks. Tarcisio Vieira – Dyrektor Generalny księży orionistów. Ukazał jak nauczanie Ojca Świętego, szczególnie Evangelii Gaudium i Laudato Sii pomaga nam zrozumieć, że „prawdziwe wyzwanie przed nami tkwi w oddzieleniu ekonomii od etyki, w związku z czym mamy sprawić, by godność ludzka i dobro wspólne były w centrum działalności ekonomicznej.

Ksiądz Vieira zwrócił uwagę, iż Papież Franciszek prosi nas o nową mentalność, która mogłaby pokonać rozdwojenie między dobrem wspólnym, a ekonomią. Ojciec Święty daje tu trzy wskazówki: odbudowanie prymatu polityki nad ekonomią i finansami, reforma finansów według norm etycznych, ekologiczna działalność ekonomiczna jako przeciwieństwo chciwego i pozbawionego hamulców konsumizmu.

„Odnowić wszystko w Chrystusie” to jest zasadniczo prawdziwa ekonomia wielkiej Rodziny Oriońskiej.” – W tym kontekście  wizja socjalna i kościelna księdza Orione osiąga nieprawdopodobny zasięg, wszystko obejmuje i dopełnia, tak jak Dzieło Boskiej Opatrzności buduje jedność Kościoła w Chrystusie. Jego przesłanie jest bardzo proste <<ubodzy są naszymi Panami>> i <<naszą polityką jest czynienie miłosierdzia>>. Taka wizja, aktualna jak nigdy i po linii Papieża Franciszka, przybliża się do wiary, wychodząc właśnie od miłosierdzia – mówił ks. Vieira.