Nędza i serce – dwie połówki pomarańczy

12 grudnia 2015  By Redakcja Orione


„Bóg kocha nas tak bardzo, że cieszy się z nas i z nami. Kocha nas miłością bezinteresowną, bez granic, niczego nie oczekując w zamian” – mówił papież w trakcie Mszy za Amerykę z okazji święta Matki Bożej z Guadalupe.

„Słowo miłosierdzie składa się w [językach romańskich] z dwóch odrębnych słów: nędza i serce. Serce oznacza umiejętność kochania; miłosierdzie jest miłością, która ogarnia nędzę człowieka. Jest to miłość, która odczuwa czyjąś biedę jak własną, po to, by od niej uwolnić. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Słowo stało się ciałem, aby dzielić wszystkie nasze słabości, by doświadczyć naszego ludzkiego położenia, aż po przyjęcie ciężaru Krzyża wszystkich ludzkich cierpień” – powiedział Franciszek.

Miłosierdzie jest miłością, która ogarnia nędzę człowieka. Jest to miłość, która odczuwa czyjąś biedę jak własną, po to, by od niej uwolnić.

Ojciec Święty zapewnił, że żaden grzech nie może wymazać miłosiernej obecności Boga czy powstrzymać Go od urzeczywistnienia łaski nawrócenia, pod warunkiem, że Go o to prosimy.

„Co więcej – kontynuował Papież – sam grzech sprawia, że z jeszcze większą mocą jaśnieje miłość Boga Ojca, który, aby wykupić niewolnika, poświęcił własnego Syna. To miłosierdzie Boże dociera do nas wraz z darem Ducha Świętego, który w chrzcie umożliwia, stwarza i karmi nowe życie swych uczniów. Bez względu na to, jak wielkie i poważne byłyby grzechy świata, Duch, który odnawia oblicze ziemi, umożliwia cud życia bardziej ludzkiego, pełnego radości i nadziei”.

Bez względu na to, jak wielkie i poważne byłyby grzechy świata, Duch, który odnawia oblicze ziemi, umożliwia cud życia bardziej ludzkiego, pełnego radości i nadziei

Papież zauważył, że największe miłosierdzie polega na tym, że Bóg jest pośród nas, idzie obok nas, wskazuje nam drogę miłości, podnosi, kiedy upadamy, wspiera w trudnościach, towarzyszy nam we wszystkich okolicznościach naszego życia.

„On otwiera nam oczy, abyśmy mogli zobaczyć naszą nędzę i nędzę świata, ale zarazem napełnia nas nadzieją. «A pokój Boży będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie» (Flp 4, 7). Oto źródło naszego pogodnego i szczęśliwego życia: nikt nie może nas pozbawić tego pokoju i szczęścia, pomimo cierpień i prób życiowych. Pielęgnujmy to doświadczenie miłosierdzia, pokoju i nadziei, na drodze Adwentu, którą teraz pokonujemy, oraz w świetle Roku Miłosierdzia. Głoszenie Dobrej Nowiny ubogim, tak jak Jan Chrzciciel, oraz czynienie dzieł miłosierdzia to dobry sposób na oczekiwanie przyjścia Jezusa” – powiedział Franciszek.

Odkrywanie tak rozumianego miłosierdzia w rozpoczętym już Roku Świętym Papież zawierzył wstawiennictwu Maryi, która w starożytnym hymnie Salve Regina jest przyzywana jako Matka Miłosierdzia.