Logo

27 stycznia 2016  By Redakcja Orione


logo_orione

Logiem Zgromadzenia używanym od samego jego początku jest czerwony krzyż na białym tle, otoczony promieniami, otoczony słowami “Instaurare omnia in Christo”.

Przekaz ważnych wartości i projektów dokonuje się także poprzez symbole. Księdzu Orione było łatwo, poczynając od programowego motta „Odnowić wszystko w Chrystusie”,  wymyśleć flagę dla tego małego i chcianego „wojska miłosierdzia” przez niego zgromadzonego pod skrzydłami Opatrzności Bożej.  Symbol Zgromadzenia używany od samego jego początku to czerwony krzyż na białym tle, otoczony promieniami, otoczony słowami “Instaurare omnia in Christo”. To motto – pisał ks. Orione – stał się naszą pieczęcią, stawianą w nagłówku na naszych pismach i pisany purpurowymi i lśniącymi zgłoskami na białym tle flag, które zdobią i powiewają nad Domami Bożej Opatrzności w dni największych świąt”.

W „Słowniku człowieka dzikiego”, napisanym przez Domenico Giuliotti e Giovanni Papini, pod hasłem „Flaga” znajdujemy opis: „Sama, biała, z wielkim krzyżem pośrodku, symbolem odkupienia od cierpień, mogłaby obalić wszystkie inne flagi, a wraz z nimi, wszelki powód do nienawiści i wojen.” Ks. Orione już o tym pomyślał. Oby nadszedł taki dzień!

 

Motto:

Instaurare omnia in Christo (Odnowić wszystko w Chrystusie)

Istnieje wiele takich mott, które ks. Orione lubił, często je cytował i proponował jako przewodnie myśli swoim duchowym synom. Możemy przytoczyć tu np. Dusz i Dusz!, motto które już używał w Pontecurone mając 18 lat; Jezus Dusze Papież Maryja! – dla którego ułożył ideogram; Zdrowaś Maryjo i naprzód! – motto które często pojawiało się na jego ustach i w pismach; Tylko Miłość zbawi świat!; także bliskie były jemu motta: Charitas Christi urget nos (Miłość Chrystusa przynagla nas) i Veritatem facientes in charitate! (żyjąc prawdziwie w miłości Ef 4,15) św. Pawła oraz Ora et labora (módl się i pracuj) św. Benedykta.

Listę można wydłużać, ale to co istotne, to iż Ks. Orione jasno zaproponował jako motto Zgromadzenia, już w roku 1893, a co już pojawiło się w nagłówku pierwszego pisma „Iskra” wydanego w 1895 r., to oczywiście ODNOWIĆ WSZYSTKO W CHRYSTUSIE. Ks. Orione przyjął za swoje wyrażenie św. Pawła z Listu do Efezjan (1,10) jako syntezę swojej inspiracji i swojego programu. W jednym z listów, z dnia 18.01.1905 r., Ks. Orione prosił Biskupa o nadanie odpustu ze względu na to motto, które w Zgromadzeniu było już używane jako akt strzelisty: „Od ponad 10 lat, tj. od samych początków, pokorne Zgromadzenie ”Dzieło Boskiej Opatrzności”, które z dobroci Bożej zrodziło się u Waszych stóp i w tym mieście św. Marcjana, obiera sobie, wierzymy że to z polecenia Pana, jako swoje motto i program „Odnowić wszystko w Chrystusie” (Ef 1,10). „Odnowić wszystko w Chrystusie” tkwi u podstaw Reguły, którą Wasza Ekscelencja zechciał zaaprobować, i jest z łaski Bożej w sercach tych, którzy są synami Boskiej Opatrzności: niech codziennie będzie powtarzane w tym i innych Domach Dzieła… „Odnowić wszystko w Chrystusie” było dla nas zawsze niemalże powołaniem, ideą która oddaje całą misję Dzieła i jego ofiary: rozkazem, światłem które ożywia, podnosi i całkowicie naznacza cel naszego życia i działania wspólnego, tchnieniem naszego życia i naszej śmierci”.

Właśnie dlatego, iż motto miało wartość „sakralną” dla Zgromadzenia, Ks. Orione poprosił o szczególny odpust związany ze „słowami”: „Odnowić wszystko w Chrystusie” apostoła Pawła, wypowiadanymi przez jedną osobę lub wiele, jako całe zdanie lub wymawiane oddzielnie i przez wiele poszczególnych osób, (jak to jest w Domach Zgromadzenia, mówiąc: Odnowić wszystko… i się odpowiada: w Chrystusie!), mając je za inspirację i życzenie dla naszych dusz, które Chrystus wznieci we wszystkich sercach, i odnowi w sobie całego człowieka i wszystkich ludzi”. Już następnego dnia na prośbę Ks. Orione odpowiedział biskup Bandi przypisując odpust zawołaniu „Odnowić wszystko w Chrystusie”; zarówno czy to się będzie recytowało przez jedną czy wiele osób; jako zdanie wypowiadane w całości czy podzielone; w dowolnej części dnia, byleby recytowane pobożnie” .

Takie posługiwanie się mottem „Odnowić wszystko w Chrystusie” jako aktem strzelistym, było bardzo bliskie sercu i wpajane przez Ks. Orione, jako synteza tożsamości i programu Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. Jest czymś pięknym, że także dziś jest to kontynuowane w Rodzinie Oriońskiej, zarówno na modlitwie, jak i podczas spotkań wspólnotowych czy publicznych, zarówno przez zakonników, jak i przez świeckich.
Poprzedni artykuł
Dusze
Następny artykuł
Historia Zgromadzenia