Home ŁAŹNIEW

ŁAŹNIEW

DOM ZAKONNY
Al. Księży Orionistów 1, Łaźniew
05-870 BŁONIE
TEL./ FAX (22) 731 99 34 – Dom Zakonny
wkfdp@wp.pl
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY KSIĘŻY ORIONISTÓW IM. KS. ABPA BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO
Al. Księży Orionistów 1, Łaźniew
05-870 BŁONIE
TEL./FAX ks. Dyrektor (22) 731 99 34
TEL.(22) 731 99 93 – Biuro
TEL.(22) 731 99 95 – dyżurka I oddział
TEL.(22) 725 23 92 – dyżurka II oddział
ksiezaorioniscilazniew@op.pl

 

OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH
Al. Księży Orionistów 1, Łaźniew
05-870 BŁONIE
TEL. (22) 731 61 46 – Ośrodek dla bezdomnych