Komentarz do Ewangelii

KOMENTARZ DO EWANGELII
(dla Telewizji Diecezji Kaliskiej – Dom Józefa)