Kobryń: Po drogach misyjnych Białorusi

19 marca 2017  By ks. Krzysztof Baranowski Prowincjał MDBO


W III Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęła się wizytacja kanoniczna na Białorusi. Do Kobrynia przybyli przełożeni prowincjalni, by spotkać się ze Współbraćmi, którzy posługują na tej ziemi: ks. Czesław Jojko i ks. Tadeusz Szeszko.

W niedzielne przedpołudnie uczestniczyli we Mszach św. w kościele pw. Zaśnięcia NMP w Kobryniu, a po południu we Mszy św. na filii w Gorodźcu, gdzie powstaje nowa świątynia pw. Dobrego Pasterza.

Księża Orioniści są obecni na Białorusi od ponad 26 lat. Od samego początku brali udział w odradzaniu się i odbudowywaniu Kościoła w diecezji pińskiej przy boku śp. J.E. kard. Kazimierza Świątka. Nasi współbracia pracowali przy odbudowywaniu wielu kościołów i seminarium pińskiego. Przy udziale wiernych budowali nowe kościoły i kaplice. Dziś jako Zgromadzenie zakonne prowadzimy Sanktuarium Królowej Polesia w Łahiszynie, Parafię pw. Zaśnięcia NMP w Kobryniu, Parafię pw. Dobrego Pasterza w Gorodźcu, Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Telehanach oraz jedyny na Białorusi Dom Miłosierdzia w Łahiszynie, gdzie przebywają osoby starsze i samotne.

Mamy z Białorusi jedno powołanie, którym jest kl. Yury Bondar – obecnie odbywający asystenturę we wspólnocie zakonnej w Kaliszu-Polna.