Kapituła Generalna – Veni Creator i rozpoczęcie obrad.

17 maja 2016  By Redakcja Orione


Oficjalne prace Kapituły Generalnej rozpoczął uroczysty moment spotkania się wszystkich Ojców Kapitulnych z historią Zgromadzenia. W dniu dzisiejszym wszyscy zgromadzili się w jednej z sal domu w Montebello della Battaglia, gdzie w sierpniu roku 1940 (dwa miesiące po śmierci ks. Orione) odbyła się pierwsza w historii Zgromadzenia Kapituła.

2016_KG_II_dzien (9)

Wszyscy zgromadzeni w tym szczególnym miejscu rozpoczęli pieśnią Dov’e carita e amore qui c’e Dio (Gdzie miłość i dobroć tam jest Bóg). W trakcie pieśni ks. Generał Flavio Peloso wyeksponował obraz ks. Orione, a przedstawiciele Ojców kapitulnych flagę oriońską. Radcy Generalni wnieśli w uroczysty sposób Pismo Święte, Konstytucje Zgromadzenia i zapaloną świecę symbolizującą Światło Chrystusa. Dalej każdy z Księży Prowincjałów wniósł flagi symbolizujące Państwa, w których obecne jest Zgromadzenie ks. Orione.

2016_KG_II_dzien (10)

Został odczytany fragment Ewangelii św. Matusza:


Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. A Król im odpowie: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

dalej został odczytany fragment z Listów ks. Orione, a Brat Jorge David Silanes przypomniał wszystkim historię związaną z wydarzeniami I Kapituły Zgromadzenia. Całość zwieńczył odśpiewany przez wszystkich Hymn Veni Creator – wzywający obecności i światła Ducha Świętego. Następnie wszyscy Ojcowie kapitulni z błogosławieństwem ks. Generała Flavio Peloso udali się do sali obrad. Zostali wybrano skrutatorzy Kapituły. Ksiądz Generał i Radcy Generalni przedstawili sprawozdania z kończącej się kadencji pracy Rady Generalnej i aktualny stan Zgromadzenia. Następnie każdy z przybyłych Księży Prowincjałów przestawił w kilku słowach życie i działalność powierzonej mu Prowincji Zgromadzenia.

Fotorelacja: