Inauguracja wolontariatu

8 listopada 2016  By Redakcja Orione


“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi” – Jan Paweł II

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać m.in. w domach dziecka, hospicjach, muzeach i schroniskach dla zwierząt, ale także w parafiach. To wolontariusze. Pomagają, bo chcą. Nie robią tego dla pieniędzy, ale dla uśmiechu, uścisku dłoni.

5 listopada 2016 roku o godz. 11:00 w kaplicy Domu Zakonnego odbyła się Msza św. inauguracyjna nowo powstałej wspólnoty – Wolontariatu im. Jana Pawła II. Mszę przygotowała młodzież należąca do wolontariatu, a przewodniczył jej ks. Proboszcz Jarosław Gralicki – opiekun grupy. W homilii skierowanej do zebranych ks. Proboszcz podkreślił, że podstawą wszelkiej działalności – by móc wyjść na zewnątrz, jest praca nad sobą, walka ze swoimi słabościami i przede wszystkim spowiedź. Ks. Proboszcz dodał, że chęć pomocy potrzebującym przy braku chęci pracy nad sobą, nie wyda owocu a będzie służyło jedynie zaspokajaniu własnych potrzeb.

W procesji z darami do ołtarza zostały przyniesione relikwie Świętego Jana Pawła II, którymi na koniec Liturgii zostało udzielone błogosławieństwo. Po Mszy wszyscy udali się na agapę do salki przy dolnym kościele, którą młodzież samodzielnie wyremontowała, aby móc organizować w niej spotkania i ustalać dalsze działanie wspólnoty.

Jaki cel ma młodzież? Po co powstał ten wolontariat ?

Celem do którego młodzi będą dążyć, to zaangażowanie na rzecz potrzebujących pomocy, życzliwości i bezinteresowności, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Pierwszym planem młodzieży jest pomoc osobom starszym, odwiedzenie ich, rozmowa czy pomoc w drobnych pracach domowych. Na ten moment grupa liczy około 20 osób, ale zapraszamy do wspólnoty chętnych, którzy chcą nieść pomoc potrzebującym.

Jak i kiedy zrodził się pomysł stworzenia wolontariatu w naszej parafii?

Cofnijmy się do Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w tym roku w Krakowie. Z naszej parafii pojechała młodzież (dziewięć osób) i to te dziewięć osób podczas wyjazdu uświadomiło sobie, że można w naszej parafii złączyć młodzież w jedna wspólnotę, że brakuje tego w kościele, że chcieliby wspólnie coś robić dla innych ponieważ, wiedzieli że razem mogą więcej. Po powrocie spotykali się, wymyślali różne pomysły, jakby to wszystko zorganizować i tak z pomocą Boga a także świętego Jana Pawła II, którego obrali sobie za patrona z dniem 5 listopada oficjalnie powstał wolontariat w naszej parafii.

Bardzo prosimy o zgłaszanie do kancelarii osób samotnych, chorych i potrzebujących do których powinna trafić pomoc.

Anna Niedziałkowska