Drzwi otwarte. To sam Chrystus wprowadza nas w miłość – WIDEO

8 grudnia 2015  By Redakcja Orione


Kulminacyjnym punktem liturgii papieskiej z dnia 8 grudnia było otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej. Od XV w. gest ten jest nierozłącznie związany z inauguracją Roku Świętego.

„Otwierają się przed nami Drzwi Święte; to sam Chrystus, który poprzez tajemnicę Kościoła wprowadza nas w tajemnicę Bożej miłości, która pociesza; miłości bez miary, która obejmuje całą ludzkość” – mówił diakon, wyjaśniając znaczenie tego gestu.

Uroczystego otwarcia Drzwi Świętych dokonał sam Papież. Kiedy w procesji doszedł po liturgii eucharystycznej do atrium Bazyliki Watykańskiej, czekał tam na niego Benedykt XVI, który odpowiedział na zaproszenie swego następcy i wziął udział w tym obrzędzie.

Stojąc u Drzwi Świętych Franciszek modlił się o dobre przeżywanie rozpoczynającego się roku łaski, o ufne zwracanie się do Jezusa, który jest jaśniejącym obliczem nieskończonego miłosierdzia Boga.

„On jest Bramą, poprzez którą przychodzimy do Ciebie,

niewyczerpanym źródłem pocieszenia dla wszystkich,

pięknem, które nie zna zachodu,

doskonałą radością w życiu bez końca”.

Relację TV można obejrzeć tutaj:

Otwarcie Drzwi Święty – relacja TV