Home BIAŁORUŚ ŁAHISZYN

BIAŁORUŚ ŁAHISZYN

PARAFIA ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLESIA
Ks. Tadeusz Szeszko
ul. Październikowa 23
225 740 ŁAHISZYN, BIAŁORUŚ
Кс. Тадеуш Шешко
ул. Октябрьская 23
225 740 ЛОГИШИН
Брестская область
BELARUS ŁAHISZYN
(DIECEZJA PIŃSKA)

 
ŁAHISZYŃSKI DOM MIŁOSIERDZIA
ul. Tomiłowa 15
225 740 ŁAHISZYN
BIAŁORUŚ
Лoгишинский Дом Милосердия
ул. Томилова 15
225 740 ЛОГИШИН
Брестская область, BELARUS
TEL./FAX 00375/1653/14221
TEL./FAX 00375/1653/14729
TEL.KOM.+375/3360/55798 – Dyrektor