Bez wzajemnego oddania i przebaczenia miłość przemija

4 listopada 2015  By Redakcja Orione.pl


„Nieustannie wypisujecie na kartach konkretnego życia piękno Ewangelii rodziny. W świecie, który nieraz staje się jałowy, pozbawiony życia i miłości, codziennie mówicie o wielkim darze, jakim jest małżeństwo i rodzina”. Tymi słowami Papież zwrócił się do rodzin na dzisiejszej audiencji ogólnej. Przypomniał, że dogłębną refleksję nad ich powołaniem i misją podjął niedawno zakończony Synod Biskupów i ojcowie synodalni przekazali mu swoje wnioski. Zdecydował je opublikować, by wszyscy mieli udział w tych trwających przez dwa lata pracach. Jednak nie czas teraz, by analizować te wnioski, nad którymi on sam musi się jeszcze zastanowić. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podkreślił jeden szczególny aspekt: w rodzinie uczymy się przebaczać.
„Bez wzajemnego oddania i przebaczenia – mówił Papież – miłość przemija, nie trwa. W modlitwie Ojcze nasz, której nauczył nas sam Jezus, każe On nam prosić Ojca: «Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom». A na końcu dodaje: «Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień» (Mt 6, 12.14-15). Nie można żyć bez przebaczania sobie nawzajem, a przynajmniej nie można dobrze żyć, zwłaszcza w rodzinie” – powiedział Ojciec Święty.
Franciszek zwrócił uwagę, że codziennie wyrządzamy sobie nawzajem krzywdy. Powoduje to nasza słabość i egoizm. Trzeba jednak zaraz leczyć te rany. Nie można zbyt długo czekać, bo później może być trudniej.
„I jest prosty sekret, by uleczyć rany i zakończyć wzajemne obwinianie się. Oto on: nie pozwolić, aby dzień zakończył się bez przeproszenia się, bez pojednania między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, braćmi i siostrami… między teściową a synową! Jeśli nauczymy się natychmiast przepraszać i nawzajem sobie przebaczać, to rany zabliźnią się, małżeństwo się umocni, a rodzina stanie się domem coraz mocniejszym, odpornym na wstrząsy naszych małych i wielkich złośliwości. A do tego nie są konieczne wielkie mowy; wystarczy czuły gest, a wszystko się kończy i zaczyna od nowa. Ale nie kończcie dnia na stopie wojennej! Zrozumieliście?”.
Papież zauważył, że jeżeli nauczymy się tak żyć w rodzinie, podobnie też będziemy postępowali gdzie indziej.
„Łatwo być co do tego sceptycznym – mówił Ojciec Święty. – Wielu – także wśród chrześcijan – myśli, że to przesada. Słyszymy: tak, to piękne słowa, ale nie da się ich wprowadzić w życie. Jednak, dzięki Bogu, tak nie jest. Właśnie bowiem otrzymując przebaczenie od Boga, sami jesteśmy z kolei zdolni do przebaczenia innym. Dlatego Jezus każe nam powtarzać te słowa za każdym razem, kiedy odmawiamy Modlitwę Pańską, czyli codziennie. Konieczne jest także, aby w społeczeństwie, czasami bezlitosnym, były takie miejsca jak rodzina, gdzie można nauczyć się przebaczać jedni drugim”.
Ostatni Synod ożywił także naszą nadzieję co do tego, że do powołania rodziny należy zdolność przebaczania i przyjmowania przebaczenia – wskazał Ojciec Święty.

Everything will be alright

Everything will be alright

„Praktyka przebaczenia nie tylko ocala rodziny przed podziałem, ale czyni je zdolnymi do pomocy społeczeństwu, by nie było już tak złe i okrutne. Tak, każdy akt przebaczenia naprawia pęknięcia domu i wzmacnia jego mury. Drogie rodziny, Kościół jest zawsze przy was, aby wam pomóc w budowaniu waszego domu na skale, o której mówił Jezus”.
Franciszek przypomniał słowa Chrystusa, które bezpośrednio poprzedzają przypowieść o domu: „Nie każdy, kto mówi Mi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Wielu powie Mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was nie znałem»” (Mt 7, 21-23).
„To niewątpliwie mocne słowa, które mają nami wstrząsnąć i wezwać nas do nawrócenia. Drogie rodziny, zapewniam was, że jeśli będziecie zdolne, by iść coraz bardziej zdecydowanie drogą Błogosławieństw, ucząc się i nauczając przebaczania sobie nawzajem, to w całej wielkiej rodzinie Kościoła wzrośnie zdolność do dawania świadectwa o odnawiającej mocy Bożego przebaczenia. W przeciwnym razie możemy głosić być może piękne kazania, a może nawet wypędzimy jakiegoś diabła, ale w końcu Pan nie uzna nas za swoich uczniów, bo nie umieliśmy wybaczać i przyjmować przebaczenia od innych!” – powiedział Franciszek.
ak/ rv