Rocznica wyboru Franciszka

13 marca obchodzimy 5. rocznicę wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową. W tym dniu pragniemy szczególną modlitwą otoczyć Piotra naszych czasów i w ten sposób wyrazić naszą miłość względem niego. W naszym Zgromadzeniu posłuszeństwo należne Ojcu Świętemu i specjalny charyzmat, który nas odróżnia, znajdują swój istotny wyraz w składaniu czwartego ślubu szczególnej wierności Papieżowi.

 

Czytaj dalej Rocznica wyboru Franciszka

12 marca – narodziny dla nieba św. Alojzego Orione

Nigdy nie był w Polsce, ale Polskę szczególnie ukochał i czuł z nią nadzwyczajną więź. Kochał Polaków za wierność Bogu, za umiłowanie wolności, za szczególną pobożność maryjną. Zapewne nie przypuszczał, że syn ukochanego przez niego narodu, kiedyś jako papież, wyniesie go do chwały ołtarzy. Święty Alojzy Orione, włoski kapłan, człowiek całkowicie oddany sprawie Chrystusa i Jego Królestwa. Powtarzał, że tylko miłość zbawi świat, a doskonała radość pochodzi jedynie z doskonałego poświęcenia siebie Bogu i ludziom.

Czytaj dalej 12 marca – narodziny dla nieba św. Alojzego Orione

Łaźniew: Wizytacja kanoniczna Parafii św. Antoniego

W dniach 4-5 marca 2018 roku w Parafii św. Antoniego w Łaźniewie odbyła się wizytacja kanoniczna, którą prowadził Ksiądz Biskup Piotr Jarecki – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. W niedzielę Ksiądz Biskup uczestniczył w Mszach świętych o godzinie 10:00 i 12:00. Spotkał się ze wspólnotą zakonną, radą parafialną i grupami parafialnymi. Nawiedził również cmentarz parafialny. W poniedziałek natomiast odwiedził między innymi dzieła miłosierdzia prowadzone przez nasze Zgromadzenie w Łaźniewie.