Audiencja u Papieża Franciszka

30 maja 2016  By Redakcja Orione


27 maj 2016 – Spotkanie z Papieżem FRANCISZKIEM – wyjątkowy dzień dla wszystkich Orionistów, Orionistek i Świeckich uczestniczących w XIV Kapitule Generalnej – “Słudzy Chrystusa i ubogich”.
Po Mszy świętej w Kościele św. Anny, w asyście Gwardii Szwajcarskiej, wzdłuż schodów Pałacu Apostolskiego, Loggia Rafaela, wszyscy członkowie Kapituły i zaproszeni goście dotarli do Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Tam z nieukrywaną radością wszyscy oczekiwali na przybycie Papieża Franciszka.

skwww
O godz 12.30 otworzyły się drzwi do Sali Klementyńskiej, w których wszyscy zobaczyli uśmiechniętą twarz Papieża Franciszka. Całe Zgromadzenie przywitało Go gromkimi brawami.


P1130330 IMG_1015


Nowy Przełożony Generalny Zgromadzenia Don Tarcisio Vieira skierował do Ojca Świętego słowa powitania i synowskiej ufności: Powiedział:

IMG_1012Wasza Świątobliwość
Synowie Boskiej Opatrzności, zebrani na 14 Kapitule Generalnej, która odbywa się niedaleko Tortony, w miejscu Świętego Alojzego Orione, przyszli prosić Cię Ojcze Święty o Twoje Słowo i Twoje błogosławieństwo na czas już rozpoczętej Kapituły.
Tematem Kapituły są słowa Świętego Orione: “Słudzy Chrystusa i ubogich”, wierność i proroctwo w dialogu z peryferiami ubóstwa ku ewangelizacji.
W tej perspektywie pochylamy się w refleksji, ku rozwojowi i nawróceniu Zgromadzenia, ku wierności założycielskiemu charyzmatowi i w drodze wskazanej przez Kościół, oraz poprzez słowa i przykład Waszej Świątobliwości. Drogi Ojcze Święty pragniemy abyś wiedział, że możesz zawsze liczyć na całkowite i synowskie uczucia wszystkich moich Współbraci i całej Rodziny oriońskiej, a także wielu ludzi i ubogich przebywających w naszych domach. Błogosławimy Boga i Kościół, za dobro które otrzymujemy w Jego imię i w imię Kościoła. Z naszej strony odnawiamy nie tylko posłuszeństwo, nie tylko szacunek, ale synowską miłość w syntonii z intencjami i czynami, z każdym słowem i pragnieniem Waszej Świątobliwości.
Czcząc w Tobie Ojcze Święty następcę Piotra – “Słodkiego Chrystusa na ziemi”, zapewniamy o naszej codziennej modlitwie i wierzymy, że modli się z nami z Nieba św Alojzego Orione, który był “całkowitą rzeczą Kościoła i Papieża.”
Prosimy o ojcowskie błogosławieństwo.

Następnie Papież Franciszek przekazał swoje słowo zachęty i ojcowskiej troski dla wszystkich Zgromadzonych w Sali Klementyńskiej jak i w całym świecie oriońskim.

6549_foto2


Papież Franciszek powiedział:

Drodzy bracia i siostry, 
cieszę się ze spotkania z Wami z okazji Waszej Kapituły Generalnej. Pozdrawiam Was serdecznie, na początku nowego Przełożonego Generalnego, któremu dziękuje za Jego słowa powitania i życzę dobrej posługi wraz ze swoją Radą.
Wszyscy jesteśmy zaangażowani w służbę Jezusowi. Cały Kościół jest wezwany by iść z Jezusem po drogach świata, aby spotykać ludzkość dzisiaj, która jest w potrzebie – jak pisał Don Orione – “chleba dla ciała i boskiego balsamu wiary”(Listy II, 463). Aby wcielić w dzisiejsze czasy słowa Waszego Założyciela i żyć dogłębnie Jego nauczaniem, umieściliście w centrum rozważań Kapituły Generalnej Waszą tożsamość, ujętą przez Don Orione jako “słudzy Chrystusa i ubogich”. Wyznaczona droga wskazuje na zjednoczenie tych dwóch wymiarów Waszego życia osobistego i apostolskiego. Jesteście wezwani aby poświecić się Bogu i aby być z Jezusem (por. Mk 3,14) służąc Mu w ubogich i odrzuconych społecznie. W nich dotykacie ciała Chrystusa i wzrastacie w jedności z Nim, czuwając zawsze by, wiara nie stała się ideologią a miłosierdzie nie zredukowało się do filantropii, a Kościół by nie stał się “Organizacją Pożytku Publicznego”. 
Być sługami Chrystusa oznacza wszystko to kim jesteście i co robicie, to gwarantuje Waszą płodność apostolską i Waszą służbę. Don Orione napominał Was aby ; “szukać i opatrywać rany ludu, leczyć choroby moralne i braki materialne; w ten sposób Wasz apostolatu będzie nie tylko płodny, ale głęboko chrześcijański i zbawczy” (Pisma 61,114). Niech Wam dodadzą odwagi te wskazania; one są jak najbardziej prawdziwe! Tak czyniąc, Wy nie tylko naśladujcie Jezusa dobrego Samarytanina, ale ofiarujecie także ludziom radość spotkania z Jezusem i zbawienie, które On przynosi wszystkim. Tak wiec, “wszyscy, którzy pozwalają na to, by On ich ich zbawił są wyzwoleni z grzechu, ze smutku, z wewnętrznej pustki, z samotności. Z Jezusem Chrystusem zawsze rodzi się i odradza radość (Adhortacja ap. Evangelii gaudium, 1).
Głoszenie Ewangelii, zwłaszcza w naszych czasach, uwarunkowane jest szczególną miłością do Pana, polegającą także na zjednoczeniu z Nim naszej posługi. Wiem, że za życia Założyciela, w niektórych miejscach nazywano Was “księża ktorzy są w biegu”, ponieważ widziano Was nieustannie w ruchu, pośród ludzi, poruszających się szybkim krokiem, jak ten, kto się spieszy. “”Amor est in via” – przypomniał święty Bernard. Miłość jest zawsze na ulicy, miłość jest zawsze w drodze. Jak Ks. Orione również i ja Wam przykazuje abyście nie byli zamknięci we własnym środowisku, ale wychodzili “na zewnątrz”. Bardzo potrzeba kapłanów i zakonników, którzy nie zamykają się tylko w dziełach miłosierdzia – skądinąd – koniecznych, ale potrafią wychodzić poza ich granice, aby zanieść w każde środowisko, także to najbardziej oddalone, zapach miłości Chrystusa. Nie utraćcie nigdy z pola widzenia ani Kościoła ani Waszej wspólnoty zakonnej, wręcz przeciwnie Wasze serce musi być zawsze tam; w Waszym “wieczerniku”, ale później potrzeba wyjść, aby zanieść miłosierdzie Boga wszystkim bez wyjątku.
Wasza służba Kościołowi będzie o wiele bardziej płodna, o ile bardziej dołożycie starań w osobistym przylgnięciu do Jezusa i o Waszą formacje duchową. Dając świadectwo o pięknie konsekracji i dobrym życiu zakonnym jako “słudzy Chrystusa i ubogich”, staniecie się przykładem dla młodych. Życie rodzi życie, zakonnik święty i zadowolony rodzi nowe powołania.
Zawierzam Wasze Zgromadzenie matczynej opiece Dziewicy Maryi, przez Was czczonej jako “Matkę Boskiej Opatrzności”. Proszę Was abyście modlili sie za mnie i moją służbę Kościołowi, abym i ja był w drodze. Udzielam Wam Apostolskiego Błogosławieństwa, Waszym Współbraciom, zwłaszcza starszym i chorym i wszystkim tym, którzy żyją charyzmatem Waszego Instytutu.

Przemówienie Ojca Świetego Franciszka do uczestników Kapituły Generalnej Małego Dzieła Boskiej Opatrzności (Św. Alojzy Orione). Sala Klementyńska Piątek, 27 maja 2016
tłumaczenie własne Ks. Leszek Kromka FDP


Zobacz też:

INFO – Radio Vatykańskie