Kuszenie św. Józefa

19 marca 2015  By Redakcja Orione


Boże Narodzenie jakoś szybko mija. Świętemu Józefowi również. Masa problemów, współlokatorzy w postaci woła i osła nie dają spać, wpadają umorusani pasterze, opowiadając o anielskich chórach, dziwni magowie spod jakiejś gwiazdy schodzą się po nocy i z poważnymi minami klękają, ofiarowując złoto, kadzidło i mirrę. Wszystko dla jego Syna – Jezusa. No właśnie: Syna? Wątpliwości zaczynają krążyć aż stają się namacalne. Jak sobie z nimi poradził?

W kaplicy seminarium duchownego Redemptoris Mater w Warszawie natrafiliśmy na bardzo nietypowe, żeby nie powiedzieć dziwne, ujęcie osoby św. Józefa. Nie uśmiecha się na widok Dzieciątka, nie pochyla się nad Maryją. Nawet na Nich nie patrzy. Jak się okazuje, jest to ikona, która nawiązuje do katechezy wczesnego chrześcijaństwa. Już od IV wieku, święty Józef ukazywany był bowiem w momencie kuszenia przez Złego Ducha. Szatan próbuje wzbudzić w sercu Józefa nieufność i lęk wobec tajemnicy wcielenia. Kluczem do zagadki tej ikony są kolory. Każdy mówi o dramacie, który rozgrywał się w grocie narodzenia. Spróbujmy uchylić rąbka tej tajemnicy.

Nie uśmiecha się na widok Dzieciątka, nie pochyla się nad Maryją. Nawet na Nich nie patrzy.

Kolory wojny
Demon w tej scenie ubrany jest w baranią skórę koloru zielonego, która ma symbolizować przeciwieństwo służby i miłości. Świętego Józefa okrywa natomiast żółty płaszcz a głowę otacza aureola. Jest to wyraźny znak, że człowiek ten promienieje Słowem Bożym, które go ogarnia, daje mu siłę i moc, by nie ulegać pokusie i ufać Słowu Boga. Jakiemu Słowu? Jan Paweł II zauważa (patrz: Adhortacja apostolska Redemptoris Custos), że centralnym momentem biblijnej prawdy o św. Józefie dla Ojców Kościoła jest następujący fragment: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21). Zdaniem papieża, nie da się zrozumieć Józefa i wejść głęboko w powołanie ojca, bez rozwikłania zagadki tej Mateuszowej sceny. Bóg przez anioła zwraca się do Józefa: „Nie bój się!” Tego właśnie słowa trzyma się kurczowo Józef w momencie kuszenia. Lecz, ktoś może zapytać, po co nam to wiedzieć?

Bóg przez anioła zwraca się do Józefa: „Nie bój się!” Tego właśnie słowa trzyma się kurczowo Józef w momencie kuszenia.

Być jak Bóg
Jeśli szczerze spoglądamy w swoje serce, możemy w nim dostrzec głęboki, egzystencjalny lęk. Ten lęk jest owocem pierwotnego kuszenia, które zwodzi nas, „aby być jak Bóg”, aby samemu stanowić o sobie, aby odciąć się od jedynego źródła miłości i życia, jakim jest nikt inny, tylko Bóg. Na tę katechezę Złego Ducha Adam i Ewa odpowiedzieli: TAK. Od tamtej pory każdy z nas boi się o życie, o obraz samego siebie, o to co kto o nas pomyśli i co nam zrobi, itd. Nie akceptujemy własnej historii życia, nie pytamy Boga o plan na nasze życie, panicznie boimy się stracić samych siebie i wszystko, co uważamy za swoje. Józef jest na wskroś jak każdy z nas. On również miał plan na swoje życie. Chciał mieć liczne potomstwo, zamierzał zrealizować siebie, jako mężczyzna. Doświadcza jednak tego, że Bóg przekreśla to wszystko, by zaprosić go do wyjątkowej misji: może przyjąć, jako swoje Dziecko Maryi – Zbawiciela świata.

Nie akceptujemy własnej historii życia, nie pytamy Boga o plan na nasze życie, panicznie boimy się stracić samych siebie i wszystko, co uważamy za swoje.

Zaproszenie
Józef nie czuł się godny wejść w ten plan. Wiedział już, że Maryja nosi w sobie Syna Bożego i jest jak Arka Przymierza. Jako pobożny Izraelita wiedział, że Arki Przymierza nie można nawet dotknąć. Bóg nie chce jednak, by Józef oddalał Maryję lub zachował do całej tej sytuacji dystans. Zaprasza Józefa, by ten wziął Maryję i Dziecko Boga do siebie. Do swojego konkretnego życia, takim jakie ono jest. Powróćmy jeszcze na chwilę do Raju. Ewa posłuchała słowa Złego Anioła, przekreślając plan Boga, natomiast Adam niemal od razu zrzucił na nią całą odpowiedzialność. Maryja – Nowa Ewa, przyjęła Słowo Anioła – Bożego Posłańca, Józef natomiast bierze odpowiedzialność za Nią na siebie. Zaczyna się nowa era świata.

Bóg nie chce, by Józef zachował do całej tej sytuacji dystans. Zaprasza Józefa, by ten wziął Maryję i Dziecko Boga do  swojego konkretnego życia, takim jakie ono jest.

Piotruś Pan
W Józefie widzimy kogoś, kto pokonuje odwieczne pokusy, które dotykają również współczesnego mężczyznę: przyjęcie nowego dziecka, szacunek względem ciała kobiety, utrudzenie, niesprawiedliwość społeczna, itd. Wielu mężczyzn przeżywa swoje życie pielęgnując w sobie syndrom Piotrusia Pana, lansowany w mediach pod hasłem: wszystko mi wolno i za nic nie ponoszę odpowiedzialności. Ikona, przy której się zatrzymaliśmy, ukazuje Józefa w momencie, kiedy zbliża się do niego Zły Duch, ale on nie ulega pokusie, ponieważ wcześniej oblókł się w Słowo – złoty płaszcz, który go chroni. Nie urodził się z tym. Nie przyszło mu to łatwo. Życie na ziemi jest bowiem ciągłym zmaganiem się i kształtowaniem w sobie nowego człowieka. A jak kształtuje się ta nowa natura? W ciągłej relacji do Słowa Bożego, które nas egzorcyzmuje i uwalnia od miłości własnej, prowadząc ku Bogu w posłuszeństwie. Józef żywił się Słowem Boga nieustannie. Dniem i nocą. Dlatego pewnego dnia, zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie (Mt 1, 24), choć – powiedzmy to jeszcze raz – przekreślało to wszystkie jego plany.
A jakie miejsce zajmuje Słowo wśród naszych licznych planów?
TEKST: ks. Piotr Górski
(artykuł opublikowany w 1 numerze magazynu Orione.pl]

Ikona, przy której się zatrzymaliśmy, ukazuje Józefa w momencie, kiedy zbliża się do niego Zły Duch, ale on nie ulega pokusie, ponieważ wcześniej oblókł się w Słowo – złoty płaszcz, który go chroni.

nasterea-domnului-icoana