Warszawa-Lindleya: Adwentowe ćwiczenia duchowe

6 grudnia 2016  By ks. Krzysztof Baranowski Prowincjał MDBO


W dniach 4 – 6 grudnia 2016 roku, w Parafia pw. Św. Alojzego Orione w Warszawie przeżywała czas świętych adwentowych rekolekcji. Nauki głosił ks. Marek Bałwas. Ks. Marek w lutym 2003 roku uległ wypadkowi i od tego czasu porusza się na wózku, jednocześnie pracując jako duszpasterz.

Pierwszego dnia Ojciec Rekolekcjonista przedstawił świadectwo swojego życia i drogę do stanu kapłańskiego. Ksiądz Marek podkreślił, że Pan Bóg dla każdego z nas ma jakiś plan, oraz wszystko co nas spotyka – nie dzieje się przez przypadek. Kapłan przypomniał, że Boże Miłosierdzie nigdy nie zawiedzie, żeby jednak je znaleźć należy jak najczęściej korzystać z sakramentu spowiedzi świętej. Rekolekcjonista przypomniał również o potrzebie modlitwy każdego dnia.

W drugim dniu rekolekcjonista swoje słowo oparł na Dzienniczku Siostry Faustyny. Zachęcił aby nie bać się spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty, bo jest to spotkanie z miłością. Przypomniał, że do nieba nie prowadzi autostrada, ale droga przez cierpienia i krzyż. Kapłan zwrócił uwagę, że ludzie często nie zdają sobie sprawy, że wybór jest tylko między Jezusem a życiem w grzechu – między dobrem a złem. Człowiek wybierając drogę zła sam skazuje siebie na wieczne potępienie.

We wtorek – ostatnim dniu nauk, usłyszeliśmy, że każdy człowiek ma w życiu 3 przyjaciół: pieniądze, rodzina krewni przyjaciele oraz dobre uczynki czyli miłość. W momencie śmierci okazuje się kto jest prawdziwym przyjacielem. Pierwsze opuszczają człowieka pieniądze, które w momencie śmierci są zbędne. Rodzina, która towarzyszy w ostatniej drodze, ale tam musi pozostawić. Dobre uczynki czyli miłość idą przed nami i wypraszają zbawienie. Kapłan zachęcił także do modlitwy różańcowej, która jest najlepszą obroną przed szatanem i najlepszą drogą do Jezusa. Kapłan zachęcił aby każdy człowiek swoje cierpienie ofiarował Jezusowi, bo z każdego cierpienia mogą wypłynąć łaski.

Na zakończenie rekolekcjonista udzielił wszystkim specjalnego błogosławieństwa powiązanego z odpustem zupełnym. Parafianie wyrazili podziękowania ks. Markowi za kilka dni prawdziwej duchowej uczty. Zobowiązali się do modlitwy o potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego w jego dalszej kapłańskiej posłudze.

Zdjęcia z rekolekcji dostępne są pod tym linkiem

Źródło: parafiaorione.rel.pl