DIALOG KAPITUŁY Z CAŁĄ ORIOŃSKĄ RODZINĄ CHARYZMATYCZNĄ

6 czerwca, 2022

W sobotę 4 czerwca zakończył się pierwszy etap Kapituły, czyli słuchania wewnętrznego. Ten czas posłużył zrozumieniu, do jakiego nawrócenia Duch Święty wzywa Zgromadzenie. Po wysłuchaniu sprawozdań przełożonych z różnych krajów, w których obecne jest Zgromadzenie, biorąc również pod uwagę materiały zawarte w Instrumentum Laboris , zidentyfikowano sytuacje życiowe dla każdej z grup tematycznych obecnej Kapituły: tożsamość, komunia i misja. Innymi słowy, zostały odkryte pewne pilne i powszechne sytuacje, od których trzeba zacząć określać kierunki działania, jakie Kapituła musi zaproponować Zgromadzeniu. W sobotę na zakończenie dnia odbyła się procesja w Pontecurone, która przemierzyła ulice i miejsca związane z młodością Księdza Orione.

XV Kapituła Generalna wkroczyła teraz w nowy etap. 5 czerwca przybyli na obrady kapitulne zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, Oriońskiego Instytutu Świeckiego, Oriońskiego Ruchu Świeckiego, Świeckiego Instytutu Maryi z Nazaretu, Oriońskiego Ruchu Młodzieży z Hiszpanii, eremita z pustelni Sant’Alberto di Butrio i zespół administracyjny Prowincji Włoskiej, dopełniając w ten sposób obraz całej rodziny charyzmatycznej.

Faza refleksji i dialogu z całą rodziną charyzmatyczną ma dopomóc w zrozumieniu, do jakich celów prorockich Kapituła musi poprowadzić Zgromadzenie. Pomocą w tym rozeznawaniu będzie również wystąpienie dwóch prelegentów, którzy zaproponują pomysły i idee odnośnie tematu kapituły. Dziś swoje wystąpienie przedstawił ks. Rino Cozza, a jutro ks. Luca Bressan.

Ważnym momentem w dynamice Kapituły jest tzw. „Lectio orionina”, które zostało zaproponowane przez komisję przedkapitulną. Codzienna modlitwa poranna kończy się pogłębioną refleksją charyzmatyczną, w której, wychodząc od wydarzenia lub pisma oriońskiego, proponuje się myśl zgodną z tematem Kapituły: „rzucić się w płomień nowych, nadchodzących czasów.”