Kongres 108 Męczenników w Gdańsku

12 grudnia, 2019

W Gdańsku odbył się kongres poświęcony 108 błogosławionym męczennikom II wojny światowej. Celem Kongresu było rozpowszechnianie duchowości 108 polskich męczenników  II wojny światowej. Męczennicy byli beatyfikowani 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez św. Jana Pawła II. W czasie Kongresu. W trakcie dwóch dni Kongresu odbyło się 15 debat panelowych i wzięło w nich udział około 70 osób reprezentujących różne środowiska i światopoglądy. W gronie 108 błogosławionych jest 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych, 9 osób świeckich, w tym bł. Franciszek Drzewiecki FDP – orionista. Na kongresie Polską Prowincję Księży Orionistów reprezentował ks. dr Marek Chrzanowski FDP.

 Zdjęcia za www.kapucyni.pl