W dniu święta osób konsekrowanych….

2 lutego, 2018

„Powołanie zakonne jest jedną z największych łask Bożych, jakie Bóg może wyświadczyć duszy”.

„Łaska powołania zakonnego jest największą łaską, jakiej Bóg nam mógł udzielić po łasce chrztu świętego”

„Powołanie zakonne, o moi synowie, jest obowiązkiem wyższym nad korzyści i interesy krewnych, ponad uczucia, ponad łzy, ponad życie i śmierć.”

„Powołanie zakonne nie dotyczy tego, kto jest doskonały, ale tego, kto pragnie takim zostać”.
(św. Alojzy Orione)

Wszystkim Konsekrowanym, zwłaszcza z Rodziny Oriońskiej, życzymy wiernego dążenia do osiągnięcia celu swojego powołania czyli całkowitego upodobnienia się do Jezusa Chrystusa na wzór św. ks. Alojzego Orione. Niech światło Jezusa Chrystusa przenikające dzisiejsze święto oświetla Wasze drogi i codzienne wybory serca. Niech Tajemnica Ofiarowania przez Ręce Niepokalanej będzie dla Was wszystkich umocnieniem w wiernym wypełnianiu ślubów zakonnych i życia charyzmatem naszego Św. Założyciela! A w codziennym posługiwaniu, niech Wam towarzyszy Boże błogosławieństwo i życzliwość tych, do których jesteście posłani.