Uroczystość Matki Boskiej Opatrzności i finał Kapituły

20 listopada 2015  By Redakcja Orione.pl


Zakończył się IV dzień Kapituły Prowincjalnej. Obradom przewodniczył– ks. Tomasz Wiśniewski – Radca Prowincjalny

Ostatni, IV już dzień kapituły Prowincjalnej rozpoczęły Laudesy pod przewodnictwem  ks. Marka Majdana. Kolejne bloki obrad poświęcone były w całości na ostateczne ustalenia  i głosowania wniosków Kapituły Prowincjalnej, które zostaną przekazane na kapitułę Generalną w postaci utworzonych LINII DZIAŁANIA.

Blok przedpołudniowy obrad rozpoczęła modlitwa Liturgii Godzin, którą poprowadził ks. Władysław Kubiak. O godzinie 12.00 Ojcowie Kapitulni pod przewodnictwem ks. Wikariusza Prowincjalnego sprawowali uroczystą Eucharystię.

Linie dla działania i rozwoju
Obrady bloku XIII Kapituły Prowincjalnej rozpoczęła modlitwa liturgii godzin – godzina czytań celebrowana pod przewodnictwem ks. Pawła Żelichowski. Zakończono pracę nad wnioskami Kapituły Prowincjalnej, które jako LINIE DLA DZIAŁANIA I ROZWOJU ZGROMADZENIA zostaną przekazane dla Kapituły Generalnej oraz wyznaczą kierunki działań w Polskiej Prowincji Zgromadzenia ks. Orione.

Podziękowania
Ks. Prowincjał podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowani tej Kapituły Prowincjalnej. Podziękował wszystkim, w sposób szczególny wymieniając: Ks. Radcę Generalnego Sylwestra Sowizdrzała, ks. Krzysztofa Misia – Wikariusza Prowincjalnego i Dyrektora Domu Misyjnego, ks. Mariusza Chmielewskiego – Dyrektora Centrum Rekolekcyjnego ks. Orione – dziękując za przygotowanie Domu i gościnę, ks. Sekretarza Kapituły, najstarszych uczestników Kapituły Zgromadzenia: ks. Stanisława Pawlinę, ks. Tadeusza Szeszko, ks. Władysława Kubiaka.

Wielkie podziękowania również dla Ks. Michała Szczypka angażującego się w prace w Sekretariacie Kapituły.

Ojcowie Kapitulni podpisali Protokół obrad Kapituły Prowincjalnej i zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Ks. Prowincjał oficjalnie zakończył obrady Kapituły Prowincjalnej.Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /wp-content/plugins/sosoft-soslider/handlers/facebook/init.php on line 272

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /wp-content/plugins/sosoft-soslider/handlers/facebook/init.php on line 272

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /wp-content/plugins/sosoft-soslider/handlers/facebook/init.php on line 272

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/sosoft-soslider/handlers/facebook/init.php on line 273